CEO

CEO Talk

จาก perception ที่ว่า เปลญวนเป็นคนรุ่นก่อน มันไม่ง่ายเลยที่จะพัฒนาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย เรามีทีมงานที่ทำงานกันหนักมาก ตั้งแต่ architech, engineer, คนถักเปล หรือแม้แต่การทำการตลาดแบบใหม่ๆ โดยทุกส่วนต้องทำงานร่วมกัน ทำให้ได้ผลงานที่ดีออกมา เรายอมรับ ลูกค้ายอมรับ เหนือสิ่งอื่นใดคือ ทุกๆสิ่งที่เราทำ เราตั้งใจสร้างสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่าน