Deluxe Hammock

Deluxe Hammock

Deluxe Size (กว้าง 110 cm. ยาว 260 cm.) ตั้งใจออกแบบมาสำหรับคู่รัก เพื่อสร้างความประทับใจของคุณกับคนรักได้อย่างดีเยี่ยมและสุดโรแมนติก ที่ต้องใช้เวลาพักผ่อนร่วมกัน จะดูรายการทีวี หรือ ดูซีรีย์ เพื่อตอบโจทย์สำหรับคู่รัก สามารถเอนตัวนอนได้อย่างสบายทั้งตามยาวและตามขวางของเปล

สั่งซื้อ